Ponúkame

Kráľovná a divožienka

Trojdňová duchovná obnova „Kraľovná – Divožienka“ je nádherne citlivým pohľadom do vnútra ženy a má za cieľ prostredníctvom dvoch starozákonných biblických postáv: Ester a Tamary, hľadať odpovede a nové, radostnejšie prežívanie dôstojnosti a slobody ženy…

// viac

Milovaná

…je nadstavbovým vyučovaním, a to znamená, že tejto obnovy sa môžu zúčastniť len tie žienky, ktoré absolvovali duchovnú obnovu: „Kráľovná – Divožienka“.

// viac

FIAT

Ak myslíš, že pre Teba nastal čas… pokročiť a podrásť… doplniť a uzatvoriť si vyučovanie z predošlých duchovných obnov: najskôr „Kráľovná – Divožienka“, potom obnova „Milovaná“ a ak si odhodlaná dobrovoľne disciplinovane a tiež poslušne odísť „do osobnej púšte“ a v silenciu stretnúť a počuť svojho Boha, prijmi pozvanie, určite neváhaj a aj TY príď 4-dňovú duchovnú obnovu „FIAT“ zažiť na vlastnej koži.

// viac

Som mama, som otec

Pripravujeme.

// viac

Mama a dcéra

Prežívaš ťažkosti zmeny vzťahu so svojou dospievajúcou dcérou? Cítiš, akoby sa ti dospievaním vzďaľovala a ty jej máš ešte toľko toho povedať? Túžiš po tom, aby ste sa znovu spolu rozprávali?

// viac

Mama a syn

Pripravujeme.

// viac

Biblické tance

Sú časom intímneho prežívania blízkosti Boha – netypickej a predsa srdcu blízkej formy modlitby ženy cez tanec a gestá.

// viac