oznam

najbližšia duchovná obnova

Kráľovná a divožienka
CNE Beckov 6

Všetky ubytovacie miesta na DO Kráľovná-Divožienka sú obsadené. Ďakujeme za pochopenie!