oznam

najbližšia duchovná obnova

Milovaná
Pastoračné centrum OCM (Ústie nad Priehradou)

OBSADENÉ!