O nás

VZNIK A POSLANIE

Všetko sa začalo pred viacerými rokmi na pôde saleziánskej akcie Manželských stretnutí, kde nejedna z nás patrí. Z rozhovorov medzi nami ženami po večeroch vyplynulo, ako veľmi potrebujeme zázemie. Žiadalo sa nám mať ženské obnovy, rozhovory, čas, v ktorom by sme si prehĺbili vzťah s Bohom, našli viac samu seba,  našli nové v nových priateľstvách a zároveň prežili čas tvorenia, radosti, pohybu, krásy – tak, ako je nám to ženám od stvorenia vlastné. Veľkou inšpiráciou nám boli v tejto oblasti naši priatelia z Čiech. Stále sme sa okolo témy obnov točili a pýtali sme sa: ale, ktorá z nás? Koho Boh povoláva na toto dielo? A mne Boh nedal pokoja. Dlho. Hovorila som mu: “Bože, ja mám predsa obrovskú rodinu. Hľadaj niekoho iného.” Ale On stále hovoril: ” Toto je tvoje miesto. Choď…”  Neuveriteľné, aká je fascinujúca Božia dôvera v nás… Šla som, možno so zatvorenými očami, a prosila som, aby som nezačínala sama. A On sa postaral a stále sa stará… S pomocou sesternice Aničky a neskôr i s priateľkou Beou sme sa pustili s pomocou Božou do organizácie prvej obnovy Kráľovná a divožienka v júni 2011… Odvtedy sme neustále svedkami zázrakov premieňania sa na obraz, ktorý má o nás On a tiež otvorených rúk, ochotných pomáhať v službe iným ženám…

A tak, s požehnaním o. biskupa Štefana Sečku, sme tu: slobodné i vydaté. Mladšie i staršie, s malými bábätkami, puberťákmi i dospelými deťmi. S veľkými rodinami aj s “klasikami”. Pragmatické, všedné, aj romantické. Kráľovsky dôstojné i bláznivo divožienkovské. Žasneme nad cestami, ktorými nás všetky Boh viedol k tejto službe: od eRka, cez rôzne komunity katolíckej Cirkvi, štúdium teológie, cez aktívne sprevádzanie žien, detí, rodín, cez službu v materskom centre či vo farnosti…Spája nás jedno: pomôcť sebe samým ale i Tebe/Vám kráčať na ceste k NEBU tak, aby sme sa už teraz cítili milované, nádherné, jedinečné, očarujúce, neopakovateľné,…

Naša práca pre Vás je čisto dobrovoľnícka, uskutočňujeme ju vrámci nášho “voľného” času, ktorý si odkrajujeme s láskavým súhlasom, pomocou a požehnaním našich manželov a detí, v spolupráci s dobrými, chápavými, obetavými kňazmi. Modlíme sa za dielo duchovných obnov, ku ktorému nás Boh takto zvláštne povolal. Počúvame kam nás vedie… Nechávame sa odovzdané Ním viesť…  Necítime sa dôležité, nie sme lepšie či “svätejšie” ako vy… sme obyčajné “sekretárky” Boha, Otca Všemohúceho, Milosrdného, Milujúceho, … cez ktoré On,  i napriek našej nedokonalosti, no vďaka nášmu “áno”, koná…

Každej, aj TEBE vyprosujeme požehnanie práve do tohto okamihu, v ktorom čítaš tieto riadky… Buď požehnaná!

+ mária a bea ❤