O nás

VZNIK A POSLANIE

Všetko sa začalo kdesi pred troma rokmi na pôde saleziánskej akcie Manželských stretnutí, kde nejedna z nás patrí už pomaly k inventáru. Z rozhovorov medzi nami ženami po večeroch a čakaní na stravu vyplynulo, ako veľmi potrebujeme aj my zázemie, ako majú naši chlapi cez www.spiritualita.sk. Žiadalo sa nám mať ženské, a to aj do obsahu aj prežívania , obnovy, rozhovory, čas, v ktorom by sme prehľbili vzťah s Bohom, našli viac samu seba, ako nás On chcel, upevnili vzájomné putá a našli nové v nových priateľstvách a zároveň prežili čas tvorenia, radosti, pohybu., krásy – tak ako nám je ženám od stvorenia vlastné. A keďže sme mali úžasnú inšpiráciu v našich kamarátoch z čiech cez ich programy (nájdete ich na www.msetkani.cz), stále sme sa okolo témy točili. Ale: ktorá z nás? Koho Boh povoláva na toto dielo? A mne Boh nedal pokoja. Dlho. Hovorila som mu: “Bože, ja mám predsa obrovskú rodinu. Hľadaj niekoho iného.” Ale On stále hovoril: ” Toto je tvoje miesto. Choď…”  Neuveriteľné, aká je fascinujúca Božia dôvera v nás… Šla som, možno so zatvorenými očami, a prosila som len o jedno… aby som nezačínala sama. A On sa postaral a stále stará…Vďaka podpore  našej “gestorky” Gitky Vyleťalovej z Čiech a jemnej Aničky sme mohli pustiť s pomocou Božou prvú obnovu Kráľovná a divožienka v júni 2011… a odvtedy sme neustále svedkami zázrakov premeňania sa na obraz, ktorý má o nás On a tiež otvorených rúk, ochotných pomáhať v službe iným ženám stať sa takými, akými nás chce mať.

A tak sme tu: slobodné, aj vydaté. Mladšie, stredný vek, aj staršie. S malými bábätkami, puberťákmi aj dospelými deťmi. S veľkými rodinami aj s “klasikami”. Pragmatické, všedné, aj romantické. Kráľovsky dôstojné aj bláznivo divožienkovské. Žasneme pri pohľade na cesty, ktorými nás všetky Boh viedol k tejto službe: od Erka, cez plánovanie rodičovstva, cez rôzne komunity katolíckej Cirkvi, štúdium teologie, aktívne animátorstvo detí a rodín, prácu v materskom centre či vo farnosti…Spája nás jedno: pomôcť vám kráčať na ceste k nebu tak, aby ste sa už teraz cítili milované – a teda aj nádherné, jedinečné, očarujúce, neopakovateľné, akými každá z nás pred tvárou Boha v každej situácii, čo ako ťažkej, je!

Naša práca pre vás je zatiaľ čisto dobrovoľnícka v rámci nášho “voľného” času, ktorý odkrajujeme s láskavým súhlasom a pomocou našich najbližších, s podporou dobrých, chápavých kňazov. Celý náš tím sa denne modlí za dielo, ku ktorému nás Boh takto zvláštne povolal, počúvame, kam nás vedie a počúvame ho aj cez hlasy žien, ktoré prešli našimi obnovami. Necítime sa dôležité, nie sme možno o moc lepšie či “svätejšie” ako vy… sme len obyčajné “sekretárky” Boha… a On koná aj cez našu nedokonalosť vďaka nášmu “áno”, rovnakému, ako povedala naša Mama Mária Božiemu plánu.

Každej z vás aj touto cestou vyprosujeme požehnanie práve do tohto okamihu, v ktorom čítate tieto riadky…

mária, anička, bea, janka, beatka, mirka, andy, maria… a mnoho iných…