oznam

najbližšia duchovná obnova

Kráľovná a divožienka
Škutovky (Liptovská Osada)

OBSADENÉ