FIAT

Ak myslíš, že pre Teba nastal čas… pokročiť a podrásť… doplniť a uzatvoriť si vyučovanie z predošlých duchovných obnov: najskôr „Kráľovná – Divožienka“, potom obnova „Milovaná“ a ak si odhodlaná dobrovoľne disciplinovane a tiež poslušne odísť “do osobnej púšte” a v silenciu stretnúť a počuť svojho Boha, prijmi pozvanie, určite neváhaj a aj TY príď 4-dňovú duchovnú obnovu „FIAT“ zažiť na vlastnej koži.

Duchovná obnova „FIAT“ je oproti predchádzajúcim dvom duchovným obnovám, na ktorých si už bola, v istom čase obohatená o prísne silencium, rozjímanie, pôst… Uisťujeme Ťa však, že byť takto na „FIATE“ stojí za to! 🙂

Žiť po tieto (a snáď i po nasledujúce) dni užobrane ticho… uvažovať o JEHO utrpení… o bolesti, ale i o JEHO majestátnom vzkriesení nás nasmeruje nádherná novozákonná žienka, pokorná a poslušná Ježišova matka Mária…

Program obnovy tvoria: adorácie, prednášky, žité silencium, pôst, sv. spoveď, či rozhovor s kňazom, každodenne slávené sv. omše, žitie liturgických symbolov a úkonov, atď… Už nás poznáš, viac Ti nateraz prezrádzať nebudeme..

A ešte niečo: zmysluplné a hrejivé prekvapenia od začiatku až po koniec duchovnej obnovy chýbať nebudú… 🙂

AK myslíš, že nastal pre Teba čas… príď…

Do skorého objatia!

najbližšia duchovná obnova

Pastoračné centrum OCM (Ústie nad Priehradou)


// darčekový poukaz