Milovaná

…je nadstavbovým vyučovaním, a to znamená, že tejto obnovy sa môžu zúčastniť len tie žienky, ktoré absolvovali duchovnú obnovu: „Kráľovná – Divožienka”.

Poslaním „Milovanej“ je naučiť sa vnímať posolstvo lásky Boha voči sebe a žiť radostne ako milovaná Božia dcéra.

Mottom celej obnovy je: „Radostný smiech mi spôsobil Boh!“, ku ktorému nás opäť nasmeruje jedna z veľkých žien Biblie – starozákonná Sára.

Ako v obnove Kráľovná – Divožienka, aj tu je použitý nápodobný programový „scenár“:  adorácie, prednášky, zdieľanie, ticho, práca v skupinkách, rozhovory s kňazom, možnosť sv. spovede, každodenné slávenie sv. omše, osobná i spoločná modlitba, biblické tance, tvorivé dielne, atď…

No a samozrejme, že špecifické prekvapenie ani na tejto obnove nemôže chýbať… 🙂

Pridáš sa?

Nech sa páči, ak túžiš „podrásť“ už teraz si vítaná! ☺

najbližšia duchovná obnova

Pastoračné centrum OCM (Ústie nad Priehradou)


// darčekový poukaz