Som mama – som otec

Štvordňová duchovná obnova ponúka citlivým i interaktívnym spôsobov pohľad na dar rodičovstva, ktoré nie je vždy len radosťou a zábavou ale je i námahou, či bolesťou. A pretože platí, že každý z nás, no najmä dieťa sa najlepšie učí cez žitý príklad svojich rodičov, materstvo i otcovstvo je i výzvou na každodenný osobný rast…

Byť mamkou, byť ockom a dostať do daru dietky nemôže byť nikdy samozrejmosťou!
MATERSTVO A OTCOVSTVO JE DAROM NEBA …

Duchovná obnova, realizovaná v nádhernom prostredí prírody, je určená pre rodičov – mamy a otcov, ktorí majú deti vo veku 0 – 12r a túžia aj spolu s nimi zažiť neopakovateľný čas.

Rodičom, skrze prednášky či svedectvá skúsenejších párov, skrze adorácie, zdieľanie sa, zažité spoločenstvo rodín, zmysluplné rozhovory… ponúkame sprevádzanie a povzbudenie vo viere, v nádeji, v láske a výchove.

Pre deti je podľa ich veku po celý čas obnovy pripravený bohatý interaktívny program, postavený na silnom biblickom momente sv. Písma, zmysluplné katechézy či športovo – zábavné hry, o ktoré sa po celý čas starajú skvelí animátori.

Darom obnovy je i prítomnosť skvelého kňaza, denné sv. omše, sv. spoveď…

Duchovná obnova začína vo štvrtok podvečer a končí obedom v nedeľu.

Čas na seba navzájom… čas pre Boha… – to všetko je pripravené pre vás ako rodinu, ak sa rozhodnete prijať výzvu rásť a cítite potrebu posunúť sa či zodpovedať si otázky svojho rodičovstva v duchu viery…

Vítané sú celé rodiny, ale ak to inak nejde, vítané sú aj mamy či otcovia samostatne s deťmi.

Nech sa páči! Príďte aj Vy zažiť vo vašom manželskom či rodičovskom vzťahu lásku, starostlivosť a dobrotivosť Boha, – Otca i dnes Všemohúceho …

najbližšia duchovná obnova


// darčekový poukaz