oznam

Z dôvodu všetkých opatrení, týkajúcich sa šírenia vírusu COVID-19, sme v modlitbe a rozhovore rozlišovali situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli aj s dielami našich obnov.

V poslušnosti a vernosti, aj keď s odhodlaním ďalej slúžiť, po porade s kňazmi, duchovnými vodcami našich obnov, oznamujeme, že dočasne sú všetky naplánované duchovné obnovy pre r. 2020 ZRUŠENÉ.

Každá z nich sa uskutoční v novom termíne. Ďakujeme za pochopenie! Vyprosujeme všetkým Božiu pomoc a požehnanie!