najbližšia duchovná obnova

Mama a syn
Škutovky (Liptovská Osada)

Biblické tance
Škutovky (Liptovská Osada)